Skip to content

Laita metsäsi tuottamaan - yhä useampi ostaa metsänhoitotyöt ammattilaiselta

Nuori metsä tarvitsee hoitoa kasvaakseen ja kehittyäkseen arvokkaaksi puustoksi. Harva metsänomistaja viihtyy enää itse metsässä raivaus- tai moottorisahan kanssa. Uuden polven metsänomistajilla ei välttämättä ole riittävää osaamistakaan tai aikaa hoitaa metsiään. Kuka huolehtii metsistä, jos metsänomistaja itse ei osaa tai ehdi?

Metsä kasvaa kasvattamattakin, mutta metsän arvokasvu ja sen myötä tuleva taloudellinen hyöty edellyttää metsänhoitoa. Tänä päivänä entistä useampi metsänomistaja jättää suosiolla metsätyöt tekemättä ja ostaa metsänhoitopalvelut ammattilaiselta. Syynä on metsänomistajarakenteen muutos: maaseudulla metsiensä lähellä asuvat metsänomistajat ovat vähentyneet ja tilalle on tullut kaupungeissa asuvia uuden polven metsänomistajia.

Metsiä perineillä ei välttämättä ole kouriintuntuvaa kokemusta tai osaamista metsänhoidosta. Peritty metsä saattaa myös sijaita niin kaukana omistajan asuinpaikasta ja työpaikasta, että sen hoitamiseen ei ole aikaa.

- Käytännössä metsänhoito tarkoittaisi sitä, että työssä käyvän metsänomistajan pitäisi lomillaan jättää lomailu väliin ja mennä metsään risukkoon rämpimään. Luulen, että se jää tänä päivänä aika monelta tekemättä, arvioi Juha Fränti L&T Biowatilta.

Arvoon voi vaikuttaa

Metsänhoito ei ole vain mukavaa puuhastelua, vaan välttämätön tehtävä metsän arvon kasvattamisessa. Etenkin nuoren metsän hoidolla on merkittävä vaikutus siihen, millainen metsästä kasvaa ja miten paljon siitä saadaan metsän kiertoajalla taloudellista tuottoa.

- Ylitiheä, riukuuntunut ja tupsulatvuksinen nuori metsä on konkreettinen esimerkki siitä, että jotain on unohtunut tai tehty pahasti pieleen. Taimikonhoito on jäänyt kokonaan tekemättä, sen on tehty väärin tai energiapuun kasvatus ja sen talteen ottamiseksi tarkoitettu energiapuuharvennus on unohtunut toteuttaa ajoissa, Fränti luettelee.

Jos nuorta kasvatusmetsää ei harvenna, tiheissä metsäkohteissa puuyksilöiden kilpailu niukkenevasta kasvutilasta ohjautuu pituuskasvuun. Se johtaa riukuuntumiskehityksen lisäksi vihreän latvuksen eli käytännössä puun yhteyttämiskoneiston surkastumiseen.

- Tämä pilaa metsän ja seurauksena on vähintään huomattavia laatu- ja kasvutappioita. Nämä näkyvät metsäomistajan rahapussissa pienempinä ja viivästyneinä rahavirtoina. Metsän virkistysarvoja korostaville metsänomistajille voin todeta, että pilalle mennyt nuori metsä ei ole myöskään kaunis eikä otollinen kasvupaikka metsämarjoille.

Ammattilainen auttaa metsänhoidossa

Metsänhoitopalveluita on tarjolla metsän elinkaaren kaikkiin vaiheisiin uuden puusukupolven kasvuympäristön muokkaamisesta ja metsänviljelystä aina puukauppaan ja uudistuskypsän metsän uudistamiseen. Metsänhoitotöihin kannattaa itse ryhtyä vain silloin, kun siihen löytyy riittävää osaamista.

- Ostamalla metsänhoitopalvelut ammattilaiselta metsänomistaja varmistaa sen, että hoitotoimenpiteet tehdään oikein, suunnitellusti ja ajallaan vaarantamatta metsän tulevaisuutta, Fränti muistuttaa.

Laanian erikoisosaamista ovat etenkin metsien ensiharvennukset sekä nuorten metsien hoitopalvelut, joissa Laanian kokemus ja osaaminen ovat alan kärkeä.