Skip to content
19 helmikuuta, 2024

Laania mukana Metsämiesten säätiön radiokampanjassa

Metsäalan 28 toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka viestinä on, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työtehtäviä.

Metsiä hoidetaan ja käytetään metsänomistajien tavoitteet ja metsän eri käyttömuodot huomioiden. Yksityishenkilöt, joita on 600 000, ovat Suomen metsien suurin omistajaryhmä 60 prosentin omistusosuudellaan.

Metsäalan monipuoliset työtehtävät tarvitsevat osaajia

Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla on monipuolisia tehtäviä metsän- ja luonnonhoidossa, metsänomistajien palvelussa, puunkorjuussa, puunhankinnassa, tutkimuksessa sekä paikkatiedon parissa. Osaaville tekijöille on työmahdollisuuksia kautta Suomen. Metsäteollisuus jalostaa puusta kuluttajatuotteita ihmisten arkipäivään ja tuottaa merkittävän osan vientituloista sekä ylläpitää maamme hyvinvointia.

Metsäalan toimijat tuovat yhdessä metsäasiaa esille

Radiomainonnassa ovat mukana metsäalan toisen asteen oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistot sekä Finsilva, Koneyrittäjät, Laania, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsämuseo Lusto, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto, Teollisuusliitto, Tornator ja Metsämiesten Säätiö. Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta maan viikoilla 8 ja 9. Kampanjan viestit tuovat alan monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia esille sekä metsien käytön merkitystä näkyväksi. 

Yhteistyössä toteutettavan radiokampanjan kokoaja, Metsämiesten Säätiö, on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiö, kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771, veikko.iittainen (at) mmsaatio.fi

 

 

Lähde: Metsämiesten Säätiön tiedote 19.2.2024

Laania

Laania on metsänhoidon ja puukaupan asiantuntijayritys, joka palvelee metsänomistajia lähes koko Suomessa.

Lue myös