Skip to content

Laania Oy

Laania aloitti toimintansa 1.7.2022, kun L&T:n Biowatti Oy ja Neova Oy:n energiapuuliiketoiminnot yhdistyivät.

Yhdistyminen vahvisti aiempien yhtiöiden ominaisuuksia ja yhdistymisen myötä Laania pystyy paremmin huolehtimaan toimitusvarmuudesta sekä kehittämään vastuullista puunhankintaa asiakkaidensa tarpeisiin. 

Tänään Laania on merkittävä bioenergia-alan palveluyritys, jolla on lähes koko maan kattava myynti- ja hankintaverkosto. Yhtiöllä on myös toimitusvarmuutta turvaava laaja terminaaliverkosto, sekä monipuoliset raaka-aineen hankintakanavat, jotka kattavat metsänomistajilta hankittavan puun, metsäteollisuuden sivuvirrat sekä kierrätyspuun. Laanialla on lisäksi valmiit puuenergian tuontikanavat.

Laanian keskeisiä asiakkaita ovat energiayhtiöt, sekä kuitu- ja tukkipuita hyödyntävä saha- ja metsäteollisuus. Toimimme lähes valtakunnallisesti koko Suomessa ja Virossa on tytäryhtiö Laania Estonia OÜ.

Palveluihimme kuuluu:

 • Ostamme puuta pysty- ja hankintakaupalla

 • Harvennushakkuut, erityisesti
  • nuoren metsän harvennus,
  • ensiharvennus ja
  • muut myöhemmät harvennukset

 • Päätehakkuut esimerkiksi infraprojektien yhteydessä
 • Päätehakkuiden hakkuutähteet
 • Muu energiakäyttöön kelpaava puuperäinen aines
 • Toimitamme biovoimalaitoksiin puuhaketta

Laania - vahva metsäalan palveluyritys

153 MEur

Liikevaihto 2023

120

Henkilöstön määrä

2,3

miljoonaa kuutiota puunhankinta vuodessa

80

Terminaalia Suomessa

19

Toimipistettä Suomessa

Mikä oli Biowatti?

Laanian edeltäjä Biowatti oli myös energiapuuliiketoimintaan keskittynyt yritys, joka aloitti toimintansa vuoden 1994 alussa Metsäliiton tytäryhtiönä. Vuoden 2005 yhtiö siirtyi kokonaan silloisen toimivan johdon omistukseen. Vuoden 2007 lopussa yhtiö myytiin Lassila & Tikanojan tytäryhtiöksi, jolloin nimeksi tuli L&T Biowatti Oy.

Mitä oli Neovan energiapuuliiketoiminta?

Laanian toisen puolikkaan muodostavan Neova Oy:n puunhankinnan juuret ulottuvat jopa 1800-luvun loppupuolelle, jolloin juuri aloitettuun rautatieliikenteeseen ryhdyttiin hankkimaan polttopuuta ja sahatavaraa. Neova toimi vuoteen 2021 saakka Vapo Oy -nimisenä ja sillä on pitkä historia suomalaisessa biotuoteliiketoiminnassa.

Laanian juuret metsäalalla ovat siis pitkät ja ansiokkaat. Metsäasiantuntijuutemme ulottuu jopa useiden sukupolvien taakse. 

Mitä Laania-nimi tarkoittaa?

Laania Oy:n nimi juontaa juurensa vanhaan metsäalalla käytettyyn sanaan laani.

Laani on perinteinen, mutta yhä edelleen käytössä oleva nimi puiden väliaikaiselle varastointipaikalle. 

Laania-nimi kuvaa hyvin toimintaamme, sillä puuta kertyy meille metsänomistajille tarjottavien metsänhoitotoimenpiteiden johdosta, välivarastoimme puuta ja toimitamme ne varastoinnin jälkeen asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaisesti.

Laanian historia

Tutustu Laanian juuriin vuosikymmenten taakse

1940

Suomen valtion laitosten polttoainehankintaa varten puutavaran hankinta keskitettiin rautatiehallituksen puutavaratoimistolle. 1945 nimi muutettiin Valtion polttoainetoimistoksi (Vapo).

1958

Vapo perusti sahan Mikkeliin, jossa sahatavaran lisäksi valmistettiin puuhaketta.

1994

Biowatti aloitti toimintansa Metsäliiton tytäryhtiönä. Aluksi yritys keskittyi kehittämään mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotemarkkinaa ja raaka-ainehankintaa Metsäliiton kumppanina.

2005

Biowatin omistus siirtyi silloiselle operatiiviselle johdolle.

2007

Lassila & Tikanoja osti valtaosan Biowatin osakkeista ja se siirtyi L&T:n tytäryhtiöksi. Nimeksi tuli L&T Biowatti Oy.

2012

Lassila & Tikanoja osti 100 % L&T Biowatin osakkeista.

2021

Vapo Oy teki nimenmuutoksen Neova Oy:ksi.

2022

Laania Oy syntyi, kun L&T Biowatti Oy ja Neova Oy:n energiapuuliiketoiminnot Suomessa ja Virossa yhdistyivät.

2024

Laania on Suomen johtava puunhankintayhtiö, joka toimittaa noin 4 TWh puupolttoainetta vuodessa.

Mitä Laania-nimi tarkoittaa?

Yrityksen nimi juontaa juurensa vanhaan metsäalalla käytettyyn sanaan laani. joka tarkoittaa väliaikaista puiden varastointipaikkaa. Laania-nimi kuvaa hyvin toimintaamme, sillä puuta kertyy meille metsänomistajille tarjottavien metsänhoitotoimenpiteiden johdosta, välivarastoimme puuta ja toimitamme ne varastoinnin jälkeen asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaisesti.