Skip to content

Laania aloitti toimintansa 1.7.2022, kun L&T:n Biowatti Oy ja Neova Oy:n energiapuuliiketoiminnot yhdistyivät.

Yhdistyminen vahvisti aiempien yhtiöiden ominaisuuksia ja yhdistymisen myötä Laania pystyy paremmin huolehtimaan toimitusvarmuudesta sekä kehittämään vastuullista puunhankintaa asiakkaidensa tarpeisiin. 

Tänään Laania on merkittävä bioenergia-alan palveluyritys, jolla on lähes koko maan kattava myynti- ja hankintaverkosto. Yhtiöllä on myös toimitusvarmuutta turvaava laaja terminaaliverkosto, sekä monipuoliset raaka-aineen hankintakanavat, jotka kattavat metsänomistajilta hankittavan puun, metsäteollisuuden sivuvirrat sekä kierrätyspuun. Laanialla on lisäksi valmiit puuenergian tuontikanavat.

Laanian keskeisiä asiakkaita ovat energiayhtiöt, sekä kuitu- ja tukkipuita hyödyntävä saha- ja metsäteollisuus. Toimimme lähes valtakunnallisesti koko Suomessa ja Virossa on tytäryhtiö Laania Estonia OÜ.

Mikä oli Biowatti?

Laanian edeltäjä Biowatti oli myös energiapuuliiketoimintaan keskittynyt yritys, joka aloitti toimintansa vuoden 1994 alussa Metsäliiton tytäryhtiönä. Vuoden 2005 yhtiö siirtyi kokonaan silloisen toimivan johdon omistukseen. Vuoden 2007 lopussa yhtiö myytiin Lassila & Tikanojan tytäryhtiöksi, jolloin nimeksi tuli L&T Biowatti Oy.

Mitä oli Neovan energiapuuliiketoiminta?

Laanian toisen puolikkaan muodostavan Neova Oy:n puunhankinnan juuret ulottuvat jopa 1800-luvun loppupuolelle, jolloin juuri aloitettuun rautatieliikenteeseen ryhdyttiin hankkimaan polttopuuta ja sahatavaraa. Neova toimi vuoteen 2021 saakka Vapo Oy -nimisenä ja sillä on pitkä historia suomalaisessa biotuoteliiketoiminnassa.

Laanian juuret metsäalalla ovat siis pitkät ja ansiokkaat. Metsäasiantuntijuutemme ulottuu jopa useiden sukupolvien taakse. 

Mitä Laania-nimi tarkoittaa?

Laania Oy:n nimi juontaa juurensa vanhaan metsäalalla käytettyyn sanaan laani.

Laani on perinteinen, mutta yhä edelleen käytössä oleva nimi puiden väliaikaiselle varastointipaikalle. 

Laania-nimi kuvaa hyvin toimintaamme, sillä puuta kertyy meille metsänomistajille tarjottavien metsänhoitotoimenpiteiden johdosta, välivarastoimme puuta ja toimitamme ne varastoinnin jälkeen asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaisesti.