Skip to content

Valtakunnallisuus avaa mahdollisuuksia

Laania toimii lähes valtakunnallisesti, sillä meillä on toimipisteet 19 paikkakunnalla. Pystymme tarjoamaan metsäalan ammattilaisille työtä ympäri Suomen ja joustavan mallimme mukaisesti voit elämäntilanteen niin vaatiessa vaihtaa toimipistettä ja paikkakuntaa. Toimihenkilömme tekevät pääosin etätyötä, joka antaa tärkeää joustoa elämään.

Laania huolehtii työntekijöistään tarjoamalla joustavan etätyön, hyvät työvälineet ja asianmukaiset työvaatteet, koulutusta, asiantuntevat kollegat ja tiimit, kilpailukykyisen palkkauksen ja bonusmallin sekä mahdollisuuden työkiertoon talon sisällä. Tuemme myös työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla työntekijöille vuosittain virikerahaa, lounasedun sekä laajan työterveyshuollon.

Meille on tärkeää, että jokainen laanialainen voi hyvin työssään.

rekrytointi3

TYÖ LAANIASSA

Monipuolista, itsenäistä ja sosiaalista työtä metsänomistajien parissa

Laaniassa on tarjolla monipuolisia ja haastavia työtehtäviä metsäasiantuntijoille, logistiikka-asiantuntijoille ja puunhankintapäälliköille.

Metsäasiantuntijoilta toivomme yliopisto- tai AMK-tasoista koulutusta, ensisijainen suuntautuminen maa- ja metsätaloustieteisiin ja työkokemusta alalta 1-3 vuotta. Metsäasiantuntijalta vaaditaan metsän ja sen monimuotoisuuden hallintaa. Tärkeää on myös ymmärrys puulajien käyttötarkoituksista ja kohteista. Tärkeitä taitoja ovat myös kyky ja taito liikkua metsissä sekä ihmissuhdetaidot.

Logistiikka-asiantuntijoilta toivomme yliopisto- tai AMK-tasoista koulutusta, ensisijainen suuntautuminen maa- ja metsätaloustieteisiin ja työkokemusta alalta +3 vuotta. Logistiikka-asiantuntijalta vaaditaan ymmärrystä haketuksesta ja kuljetuksesta sekä kykyä ja taitoa liikkua metsässä, ihmissuhdetaitoja, projektin johtamistaitoja ja logistiikkataitoja.

Puunhankintapäälliköiltä toivomme yliopisto- tai AMK-tasoista koulutusta, ensisijainen suuntautuminen maa- ja metsätaloustieteisiin ja työkokemusta alalta 3-5 vuotta. Puunhankintapäälliköltä vaaditaan kokemusta metsäalan asiantuntijana ja tiimin esimiehenä toimimisesta, sekä projektien vetämisestä. 

Operaatioasiantuntijalta toivomme yliopisto- tai AMK-tasoista koulutusta, ensisijainen suuntautuminen maa- ja metsätaloustieteisiin ja työkokemusta alalta +3 vuotta. Operaatioasiantuntijalta vaaditaan kokemusta metsäasiantuntijan tehtävistä ja kokonaisymmärrystä puun korjuusta ja siihen liittyvistä koneista ja laitteista.

Tehtävänkuvia:

  • Metsäasiantuntija

  • Logistiikka-asiantuntija

  • Puunhankintapäällikkö

  • Operaatioasiantuntija

Metsätalousinsinööri onkivavan kanssa metsässä
1 Puunkorjuun parissa työskentelevät toimihenkilöt ovat suorittaneet metsätalousalan tutkinnon
Huolehdimme puupolttoaineen saatavuudesta voimalaitoksille ympäri maata
2 Toimitamme puupolttoainetta biovoimalaitoksiin ympäri Suomea.
Metsäkoneen kuljettaja ja metsäasiantuntija talvella metsäkoneen äärellä
3 Metsäkoneenkuljettajat ovat päivittäisiä yhteistyökumppaneitamme.

Hae meille töihin!

Avoimet työpaikat:

Metsäasiantuntija, Kainuu

Avoin työhakemus

Voit lähettää meille avoimen hakemuksen, jossa kuvailet työkokemustasi, koulutustasi ja minkälaista työtä haluaisit Laaniassa tehdä. 

Lähetä avoin hakemuksesi sähköpostilla rekry@laania.fi

 

 

 


Lue työntekijätarinoitamme

TYÖNTEKIJÄTARINA

Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaaminen ja molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen asiakkaan kanssa

Onnistuneeseen kauppaan ja hyvään korjuujälkeen tyytyväiset maanomistajat ovat minulle tärkeä asia. Asiakkaan tyytyväisyys on työni parhaita puolia.

Opin joka päivä jotain uutta metsänomistajien, korjuuyrittäjien ja työkavereiden kanssa toimiessa. Eniten olen oppinut järjestelmien käytöstä ja puukauppakäytännöistä. 

Laania on loisto työpaikka, jossa on hyvä ilmapiiri ja toisiaan auttavat työntekijät. Laanialla työntekijällä on vapaus toimia omalla tavallaan ja saavuttaa sitä kautta paras mahdollinen lopputulos. Toimiston yhteiset kahvihetket ja keskustelut luovat yhteenkuuluvuutta. 

Iikka Mäkelä,

Metsäasiantuntija, Rovaniemi

iikka makela

TYÖNTEKIJÄTARINA

Meillä on toisiaan tukeva työyhteisö ja vapaus suunnitella työnsä itse

Laania on lukuisista työpaikoistani ensimmäinen, jossa uudelle työntekijälle annetaan ensiluokkainen perehdytys työhön ja rooliin. Laanian työyhteisössä on aitoa ja oikeaa yhteisöllisyyttä, koska viimekädessä meillä kaikilla on yhteinen vastuu yhtiön tuloksesta. 

Heli Ketola, Metsäasiantuntija/Ostaja, Vantaa

heli ketola

TYÖNTEKIJÄTARINA

XXXXX

XXX XXX

Sampsa Häyrynen, Metsäasiantuntija

arvo3