Skip to content

Biopolttoaineet

Puuenergia takaa fossiilittoman energiaomavaraisuuden

Toimitamme lämpö- ja voimalaitoksille asiakkaan laatuvaatimusten ja käyttömäärien mukaisesti puu- ja kierrätyspolttoaineita. Polttoaineet ovat pääasiassa talousmetsien harvennushakkuiden myötä kerättyä metsäenergiaa ja metsäteollisuuden puusivutuotteita.

Tarjoamme myös kierrätyspolttoaineita, kuten kierrätyspuumurskeita.

Meillä on laaja terminaaliverkosto, sekä monipuoliset toimitusketjut, jotka vahvistavat toimitusvarmuutta.

 

 

arvo2

Tietoa Laaniasta

Energiapuuasiakkaamme

1. Toimitamme vuodessa noin sadalle asiakkaallemme puupolttoainetta ympäri Suomen. 

2. Asiakkaamme toimivat pääasiassa energia-, metsä- ja muun teollisuuden aloilla.

3.  Laania on Suomessa merkittävin metsäteollisuudesta riippumaton puunhankkija, joka tuottaa energiapuuta energiateollisuuden tarpeisiin suhdannevaihteluista riippumatta.

4. Laanian puunhankintaa ohjaa ensisijaisesti asiakkaiden tarpeet.

 

Tukki- ja kuitupuuasiakkaamme

Myymme kuitu- ja tukkipuuta metsä- ja sahateollisuudelle. Tärkeimmät kuitupuuasiakkaat ovat metsäteollisuus Suomessa ja naapurimaissa. Tukkitoimituksissa paikalliset yksityiset sahat.

 

Terminaaliverkosto 

Terminaalit

Vahva terminaaliverkosto takaa toimitusvarmuuden.

Laanian polttoainetoimitukset jatkuvat sujuvasti kelirikkoajan yli laajan terminaaliverkostomme ansiosta. 

Terminaaliverkosto pienentää toimitusketjuun liittyviä riskejä kelirikkoaikoina ja kalustorikkojen osalta.

Terminaaleja on noin sata ympäri maata.

terminaali 2

Puupolttoaineasiakkaiden palvelu

Hannu Honkanen Asiakasjohtaja 040 540 5032
Kalle Immonen Asiakkuuspäällikkö (Pohjois-Suomi) 040 357 2506
Wilhelm Lyra Asiakkuuspäällikkö (Etelä-Suomi) 050 385 3671