Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste


Laadittu 22.3.2023

Rekisterinpitäjä: Laania Oy (1477919-0)
Yhteystiedot: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa
Yhteyshenkilö: Laanian henkilöstöhallinto, Tomi Vartiamäki, tomi.vartiamaki (a) laania.fi, 040 409 1004
Rekisterin nimi: Laanian rekrytointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Laanian henkilöstön rekrytointi.

Tietojen säilytysaika:
Tiedot säilytetään avoimen tehtävän keston ajan, kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta.

Rekisterin tietosisältö:
Työntekijän itsensä antamat tiedot, jotka yleisimmin ovat: nimi ja yhteystiedot, koulutus, kokemus, kielitaito, mahdollinen motivaatio ja muut taustatiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietojen antaminen on välttämätöntä rekrytoinnin toteuttamiseksi. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessin aikana tallennetuista tiedoista.

Mitä erityisiä henkilötietoryhmiä kerätään ja käytetään:
Ei kerätä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot:
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Pääsy tietoihin on seuraavilla henkilöillä: henkilöstöhallinto (henkilöstöpäällikkö ja toimitusjohtaja) sekä rekrytoiva esihenkilö.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tiedot eivät siirry EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko:
Ei automaattista/automatisoitua päätöksentekoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 
Rekisterin tiedot säilytetään sähköisenä siten, että niihin on pääsy vain ”tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot” -kohdassa mainitut henkilöt. Tiedot hävitetään kuten kohdassa ”tietojen säilytysaika” on kuvattu. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
Rekisteröidyn oikeudet: 
Tietojen luovuttajana sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista, henkilötietojesi poistamista ja muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty ja hänellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti tomi.vartiamaki (a) laania.fi . 
 
Oikeus peruuttaa suostumus: 
Kullakin hakijalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista järjestelmästä, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki hakijan kaikki tiedot poistuvat, eikä hakija ole tietojen poistamisen jälkeen mukana rekrytointiprosessissa. 

Muut oikeudet: 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.   

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietojen luovuttajana sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista, henkilötietojesi poistamista ja muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia.

Rekisteröidyn oikeudet:
Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Lisäksi rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus poistaa sähköiseen rekrytointijärjestelmään tallentamansa profiilitiedot.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus esimerkiksi henkilö- ja soveltuvuusarvioinnin ja huumausainetestin osalta. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtoa sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.