Skip to content

Yritysvastuun osa-alueet Laanialla

palvelu3

Ympäristö

Laania toimii bioenergia-alalla, jossa fossiilisia polttoaineita korvataan metsien hoitohakkuiden yhteydessä saatavilla puuraaka-aineilla. 

Toiminnassa noudatetaan muun muassa metsäsertifioinnin ja hyvän metsänhoidon suosituksia. 

 

 

 

palvelu1

Sosiaalinen vastuu

Haluamme olla hyvä työnantaja metsäalan asiantuntijoille, reilu yhteistyökumppani ja kortensa kekoon kantava sidosryhmien jäsen. 

Laaniassa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen ja eettiseen ohjeistukseen. Tämä on tärkeää meille, koska toimintamme nojaa vahvasti myös yhteistyökumppaneiden osaamiseen ja ammattitaitoon.  

palvelu2

Taloudellinen vastuu

Teemme työtä suomalaisen energiaomavaraisuuden ja tuottavamman metsänomistajuuden hyväksi.

Työllistämme oman henkilöstömme ohella satoja metsäkoneurakoitsijoita ja logistikkayrittäjiä. Noudatamme tilaajavastuulakia ja maksamme verot Suomeen.

Ympäristövastuu

Työskentelemme Suomen energiaomavaraisuuden hyväksi tuottamalla energiapuuta.

Uusiutuvalla, suomalaisesta metsästä peräisin olevalla bioraaka-aineella korvataan fossiilisia polttoaineita. Energiapuu on ekologinen ja taloudellisesti järkevä vaihtoehto, sillä Suomessa ei erikseen kasvateta puuta energiaksi, vaan raaka-aine otetaan tarkasti talteen talousmetsien hoitohakkuista. Puunkorjuun yhteydessä syntyvät arvokkaammat puutavaralajit, kuten esimerkiksi tukkipuun, toimitamme sahateollisuuden käyttöön. 

Tyypillisesti harvennushakkuita tehdään nuorten metsien hoitokohteissa ja ilman energiakäyttöä niistä kertyvälle puulle ei olisi taloudellisesti kannattavaa markkinaa. Energiakäyttöön kerätään myös päätehakkuusta niin sanottua metsätähdettä, eli oksia, latvuksia, kantoja ja muuta pienpuuta.

Toteutamme metsien hoitotoimenpiteet lakien, metsäsertifiointikriteerien, TAPIO:n metsänhoitosuositusten ja metsänomistajien toiveiden mukaisesti. 

Olemme sitoutuneet huolehtimaan lahopuuston säilymisestä sekä sen lisäämisestä toteuttamiemme metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Metsien hoitohakkuut kiihdyttävät metsän kasvukykyä ja parantavat metsän elinvoimaisuutta. Hoitotoimenpiteiden myötä myös metsän arvokasvu kiihtyy, joka hyödyttää metsänomistajan omaisuuden kehittymistä. 

Olemme erikoistuneet toiminnassamme metsien hoito- ja harvennushakkuisiin. Terve ja elinvoimainen metsä on hyväksi kaikille. Autamme metsänomistajia toiminnallamme edistämään tätä tavoitetta.

Asiantuntijamme ovat hyvin perehtyneitä metsien kestävään käyttöön liittyvään lainsäädäntöön ja ohjeistukseen. Toimintaamme ohjaa muun muassa:

 • Metsänhoidon PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -sertifiointi, jossa on vuotuinen ulkopuolinen arviointi
 • Tapio Metsänhoidon suositukset
 • Terminaalien ympäristöluvat
 • Lahopuuohjeistukset
 • Ylläpidämme omavalvontajärjestelmää
vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Haluamme olla hyvä työnantaja metsäalan ammattilaiselle.

Teemme arvokasta työtä, jossa jokaisen työntekijän merkitys yhtiön menestykselle on tärkeää. Siksi haluamme varmistaa, että Laaniassa on hyvä olla töissä. Se tarkoittaa arvojemme mukaista toimintaa, hyvän yhteishengen lisäksi reilua korvausta työstä, toimivia sisäisiä ohjeistuksia, hyvää esihenkilötyötä, työterveyshuoltoa, koulutusta ja työturvallisuuteen panostamista. Lisäksi tuemme työpaikkaruokailua ja vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Palkkaamme vuosittain harjoittelijoita metsäalan oppilaitoksista saamaan arvokasta työkokemusta konkreettisissa työtehtävissä kokeneemman asiantuntijan opastamana. 

Laanialla on oma toimihenkilöiden työehtosopimus Meto ry:n kanssa sekä järjestäytymisvapaus.

Työntekijöiden turvallista työskentelyä varten meillä ovat käytössä muun muassa:

 • Perehdyttämissuunnitelma
 • Työturvallisuuskortti
 • Hätäensiapukoulutus
 • Työturvallisuushavaintojärjestelmä
 • Eettinen ohjeistus työntekijöille ja toimittajille
 • Whistleblowing-kanava (ilmoituskanava epäeettisestä käytöksestä)
 • Työterveyshuolto
 • Työajanseurantajärjestelmä

 

 

vastuullisuus 3

Taloudellinen vastuu

Kannattavuus, kilpailukyky ja tehokkuus ovat osa vastuullista yritystoimintaa.

Yrityksen kannattava liiketoiminta antaa paremmat edellytykset toimia esimerkillisesti myös sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. Noudatamme tilaajavastuulakia ja teemme yhteistyötä vastuullisten kumppaneiden kanssa.

Laaniassa on tärkeää rakentaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa pitkäjänteisen kestävästi, ja vaadimme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Eettisesti toimiminen on perusta päivittäiselle työllemme. Otamme huomioon paitsi kansalliset ja kansainväliset lait ja määräykset, myös asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme odotukset.

Edistämme hyvää kauppatapaa ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme, urakoitsijoiltamme, aliurakoitsijoiltamme, toimittajiltamme, alihankkijoiltamme, jakelijoiltamme ja kaikilta muilta yhteistyökumppaneiltamme.

Metsänomistajan tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen on toimintamme keskiössä. Tunnemme metsäalan hyvät käytännöt ja lainsäädännön, sekä osaamme soveltaa niitä niin, että metsänomistaja voi luottaa tietämykseemme, kestävästi toteutettuun korjuujälkeen ja saamaansa kilpailukykyiseen rahalliseen korvaukseen.

Olemme merkittävässä roolissa varmistamassa asiakkaidemme poltto- ja raaka-ainehuoltoa. Palvelemme kymmeniä lämpö- ja voimalaitosasiakkaita ympäri Suomea. Pyrimme toiminnassamme hyvään ennustettavuuteen sekä toimitusvarmuuteen, joka tukee omalta osaltaan energiaomavaraisuuden toteutumista. Erityisesti lämmityskaudella lämpö- ja voimalaitosten polttoaineen saanti on tärkeää, jotta muun muassa kaukolämpöverkkoon kytketyt kiinteistöt pysyvät lämpiminä kireimmilläkin pakkasilla.

Toimitusvarmuuden selkäranka on laaja lähes 100 terminaalin verkosto, joiden avulla lämpö- ja voimalaitoksiin voidaan toimittaa polttoaineita myös kelirikkoaikoina.

Työllistämme oman henkilöstön lisäksi urakointisopimuksin myös noin 150 metsäkone-, hakkuri- ja logistiikkayrittäjää.

Toimivat taloushallinnon ja raportoinnin tietojärjestelmät, osaavat taloushallinnon asiantuntijat ja selkeät toimintatavat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Suomalaisena yrityksenä Laania maksaa verot Suomeen.

taloudellinen vastuu

ILMOITUSKANAVA

Oletko havainnut väärinkäytöksen toiminnassamme? Kerro siitä meille.

Pyrimme joka tilanteessa toimimaan vastuullisesti, lainmukaisesti ja yrityksemme eettisten arvojen mukaisesti. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon. 

Olemme ottaneet yrityksessämme käyttöön luottamuksellisen Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos, väärinkäytös tai muu yrityksemme arvojen vastainen toiminta. 

Tavanomaista palautetta, kuten asiakaspalautetta voit antaa sähköpostilla osoitteeseen info@laania.fi  

Voit halutessasi tutustua ilmoituskanavan tietosuojaselosteeseen täältä.

Ilmoituskanavalle pääset sivun alaosassa näkyvällä painikkeella.

Ohjeita

Miten teen ilmoituksen?
Suosittelemme keskustelemaan epäkohdista ensisijaisesti esihenkilön tai asiasta yrityksessämme vastaavan henkilön kanssa. Jos et halua tuoda asiaa näille henkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä ilmoituskanavan kautta täysin nimettömänä ja käydä anonyymiä keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa.

Miten ilmoitukseni käsitellään?
Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme aina ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman suostumustasi.
Ilmoitukset näkevät yrityksessämme nimetyt henkilöt henkilöstö- ja viestintäosastoilla. Selvityksessä voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita tarkoituksenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.
 
Milloin saan vastauksen?
Ilmoitusten käsittelyyn yrityksessämme valtuutetut henkilöt voivat pyytää lisätietoja sinulta ilmoituksestasi ilmoituskanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen, jotta pääset myöhemmin kirjautumaan sisään ilmoitukseesi ja viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa. 

Ilmoittajan henkilöllisyyden salaus

Lisätietoa ilmoittajan henkilöllisyyden salauksesta

Ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin Keskuskauppakamarin kanssa anonyymin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Keskuskauppakamari tarjoaa palvelun teknisen toteutuksen eikä vastaanota ilmoituksia.

Yrityksen valtuuttamat käsittelijät vastaanottavat ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ja käsittelevät ne luottamuksellisesti. Vain valtuutetuilla käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin.

Ilmoituksen voi tehdä aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Ilmoittaja voi halutessaan jättää ilmoituksen yhteydessä nimensä ja yhteystietonsa. Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman nimenomaista suostumustasi, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kuvailun ja sen käsittelyn kannalta.

arvo3

Ilmoituskanava

Pyrimme joka tilanteessa toimimaan vastuullisesti, lainmukaisesti ja yrityksemme eettisten arvojen mukaisesti. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon.