Skip to content

Mikä on puutavaraterminaali?

Puutavaraterminaalilla tarkoitetaan varastointialuetta, jossa erilaiset puuperäiset jakeet odottavat joko jatkokäsittelyä tai kuljetusta asiakkaalle. Terminaaleissa varastoidaan energiapuun lisäksi myös tukki- ja kuitupuuta.

Metsäalalle on tyypillistä, että puutavaraa varastoidaan pääsääntöisesti teiden varsilla, mutta terminaalit ovat vuodenaikojen vaihtelun vuoksi erityisen tarpeellisia kelirikkoaikoina. Keväällä maan sulaessa roudasta tai syksyn sateiden pehmentäminä ajankohtina soratiet eivät kanna painavia puunkuljetusautoja.

Terminaalit toimivat myös puskureina tasaamassa puunhankinnan ja asiakastoimitusten vaihteluita. Terminaali auttavat myös logistiikan tehokkuudessa, jolloin terminaaleihin kerätään lähialueilta pieneriä, jotta pidemmille kuljetusmatkoille voidaan lähteä täydellä kuormalla.

 

 

Terminaaliverkostomme

Laanialla on noin 80 terminaalia ympäri maata. Niiden yhteispinta-ala on noin 140 hehtaaria. Useimmat terminaalit ovat 1-2 hehtaarin kokoisia.

Keskeisimmissä terminaaleissa on tyypillisesti asfalttilaatta, mutta osa terminaaleista on sorapohjalla.

 

Kelirikkoaikojen turva

Laania varastoi voimalaitosasiakkaiden tarvitseman määrän puupolttoainetta kelirikkojen ylimenoajaksi, jotta lämmön- ja sähköntuotanto voi jatkua häiriöttä sääolosuhteista riippumatta.

Suomessa kelirikkoaika on ajallisesti pitkä, koska esimerkiksi keväällä etelän jo sulaessa pohjoisessa maa on vielä useita viikkoja lumen peitossa.

Terminaalien tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se olennaisesti parantaa energiajärjestelmämme säänkestävyyttä.

Terminaalit ovat tärkeitä myös kuitu- ja tukkipuun toimituksissa. Keliolosuhteet voivat muuttua nopeasti ja talvikuljetuskelpoisilta teiltä kuitu- ja tukkipuuta siirretään terminaaleihin ja sieltä edelleen metsäteollisuuden käyttöön heidän tarpeensa mukaisesti.

 

Terminaaliin vain luvalla

Kaikissa terminaaleissa on liikkuvia työkoneita ja niissä voidaan myös hakettaa tai murskata puuta. Haketus- ja murskaustyössä puukappaleita voi lentää työkoneen ulkopuolelle, jonka vuoksi turvaetäisyyksiä on aina noudatettava.

Terminaali on työmaa- ja varastoaluetta, jossa on myös sortumavaara korkeiden puupinojen vuoksi. Vyöryvä puupino voi olla vaarallinen.

Terminaalissa käytetään aina huomiovaatteita ja kypärää.

Terminaalit ovat suljettuja yleisöltä, koska näin voimme varmistaa turvallisen työmaan vaatimukset. Alueelle ei saa mennä omin päin. Kunnioitathan kieltotauluja.

Terminaalialueilla on tallentava valvontakamerajärjestelmä.