Lisätietoa evästeistä ja tietosuojaselosteista

Lisätietoa evästeistä

Käytämme Laania Oy:n verkkosivustoilla ja sovelluksissa erilaisia evästeitä, yksilöiviä tunnisteita ja analytiikkaratkaisuja. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Osa evästeistä on sivustojemme luotettavan ja turvallisen toiminnan kannalta välttämättömiä. Muilta osin voit valita, mitä tietoja saamme kerätä ja mihin käyttötarkoituksiin voimme tietoja käyttää. Emme esimerkiksi hyödynnä tietoja
kohdentamisessa ja markkinoinnissa ilman suostumustasi.

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteesi selaimeen. Ne kertovat meille esimerkiksi, minkälaisella laitteella käytät verkkopalvelua ja oletko vieraillut sivustoillamme aikaisemmin. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista.

Mitä tietoa keräämme?

Keräämme evästeiden avulla tietoja siitä, miten käytät verkkosivustojamme tai digitaalisia palveluitamme (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyt sekä millaisia tietokonetta tai päätelaitetta käytät teknisesti (esim. laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).
Laitteesi käyttäjää ei voida yksilöidä pelkkien evästeiden avulla, mutta käyttäjältä itseltään muussa yhteydessä saatuja tietoja voidaan yhdistää evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla kerättyihin tietoihin. Jos olet esimerkiksi rekisteröitynyt tai tunnistautunut muuten (esim. jättämällä verkkosivustojemme kautta nimi ja yhteystietosi palveluiden tarjouspyynnön tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä), voimme yhdistää tietojasi eri laitteista ja selaimista. Tällöin tietojasi kerätään ja käsitellään Laanian asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Voit estää seurannan kieltämällä evästeiden keräämisen.

Mihin kerättyä tietoa käytetään?

Keräämme ja käytämme verkkosivustolla käyttäytymistietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Käytämme kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmiä selainkäyttäytymisen perusteella ja esittää näille kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Käytämme tähän yhteistyökumppaneita, esim. Google Adsia, Facebookia ja Hubspotia. Voit vaikuttaa omilla evästeasetuksillasi, mihin käyttötarkoituksiin voimme hyödyntää keräämiämme tietoja. Emme esimerkiksi hyödynnä tietoja kohdentamisessa ja markkinoinnissa ilman suostumustasi. Hyväksyessäsi evästeet ne ovat vuoden voimassa, jonka jälkeen lupa evästeiden keräämiseksi kysytään uudelleen. Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuvat. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

 

 

Laania Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laadittu 29.6.2022
Rekisterinpitäjä: Laania Oy (1477919-0)
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Laania Oy (1477919-0)
Posti- ja käyntiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa
Sähköposti: info@laania.fi
Rekisterin nimi: Laania Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietojen käsittely perustuu Laania Oy:n oikeutettuun etuun tai suostumukseen (mm. sähköinen suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:
• Laania Oy:n suoramarkkinointi (ml. sähköiset uutiskirjeet)
• mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
• myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
• markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen
• Laania Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

Rekisteröityjen ryhmät:
Potentiaalisten yritys- ja yhteisöasiakkaiden päättäjät ja yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
• nimi
• titteli, ammattinimike, asema tai tehtävä yrityksessä
• yrityksen nimi ja yhteystiedot
• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
• ikä, syntymävuosi, sukupuoli ja äidinkieli
• LinkedIn-profiilin tiedot
• suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
• rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esimerkiksi rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
• yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut ja puhelunauhoitteet)
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet)
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi selailu- ja hakutiedot sekä evästeet)
• mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä erilaisilta palveluntarjoajilta (esimerkiksi Kiinteistötietojärjestelmä, Metsäkeskuksen metsätietopalvelut, Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot:
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin konsernin ulkopuolisille tahoille. Laania voi käyttää seuraavien palveluiden osalta henkilötietojen käsittelyyn palveluntarjoajia:
• Järjestelmien ylläpito, kehitys ja viankorjaus ja/tai
• Suoramarkkinoinnin toteuttaminen. Kukin palveluntarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta. Näistä tietojen siirroista on tehty tarvittaessa palvelutoimittajien kanssa sopimukset noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Tietyissä tapauksissa henkilötietojen siirtoa EU:n ja ETA:n ulkopuolisille palveluntarjoajille voidaan turvata myös käyttämällä Euroopan komission tekemää riittävyyttä koskevaa päätöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen säilytysaika:
Rekisterin henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Laania Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, minkä lisäksi Laania Oy huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet:
Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Laaniaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa esimerkiksi sähköpostitse info@laania.fi tai poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtoa, peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

 


Laania Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 29.6.2022

Rekisterinpitäjä:
Laania Oy (1477919-0)
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Laania Oy (1477919-0)
Posti- ja käyntiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa
Sähköposti: info@laania.fi
Rekisterin nimi:
Laania Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu Laania Oy:n oikeutettuun etuun sekä Laania Oy:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin väliseen sopimukseen.


Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:
• Laania Oy:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välisen sopimus-suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
• palveluiden tuottaminen
• luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
• asiakasviestintä
• Laania Oy:n suoramarkkinointi (ml. sähköiset uutiskirjeet), verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi
• mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
• myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
• markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen
• Laania Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
• asiakkaan tunnistaminen, käyttäjänhallinta ja virhetilanteiden selvitys sähköisissä palveluissa

Rekisteröityjen ryhmät:
Laania Oy:n kuluttaja-asiakkaat sekä yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden päättäjät ja yhteishenkilöt
Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysasiakkaiden ja yhteistyökump-paneiden päättäjistä ja yhteishenkilöistä:
• nimi
• titteli, ammattinimike, asema tai tehtävä yrityksessä
• yrityksen nimi
• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
• ikä, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli ja palvelukieli
• LinkedIn-profiilin tiedot
• suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
• kiinnostustiedot (esimerkiksi rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet) ja profilointitiedot
• yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskus-telut, chat-viestit ja puhelunauhoitteet)