Skip to content
11 marraskuuta, 2022

Uusi puuterminaali vahvistamaan Etelä-Suomen metsäenergian toimitusvarmuutta

Energiapuuta toimittavan Laania Oy:n Siuntioon rakennuttama puuterminaali täydentää metsähakkeen varmuusvarastointiverkostoa ja turvaa osaltaan lämpö- ja voimalaitosten raaka-aineen saatavuutta. Metsäkeskus muistuttaa puuterminaalien olevan keskeisessä roolissa Suomen energiansaannin toimitus- ja huoltovarmuudessa.

 

Kotimaisen metsäenergian merkitys Suomen energiantuotannossa on kasvanut entisestään. Jo vuonna 2021 puupolttoaineiden osuus energian kokonaistuotannosta nousi 30 prosenttiin. Erityisesti kotimaisen metsähakkeen tarve on lisääntynyt puun tuonnin loputtua Venäjältä.

- Lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta iso osa saadaan nuorten metsien hoitotöiden yhteydessä kerättävistä huonokuntoisista tai liian tiheään kasvaneista pienpuista sekä hakkuutähteistä. Raaka-ainetta Suomessa riittää, sillä hoitamattomista harvennusmetsistä olisi saatavissa jopa 60 miljoonaa kuutiota energiapuuta. Nykykäytöllä tämä vastaisi laitosten 8 vuoden tarvetta, hoitoharvennuksia tekevän ja energiapuuta toimittavan Laania Oy:n metsäjohtaja Pekka Hyvösaho toteaa.


Terminaalit kriittisiä metsähakkeen toimitusketjussa

Kattava puuterminaaliverkosto varmistaa, että lämpö- ja voimalaitoksilla on jatkuvasti käytettävissä tarvittava määrä puupolttoainetta.

- Eteläisen Suomen alueella on paljon isoja lämpölaitoksia, mutta korjuupotentiaali on pääosin muualla Suomessa. Toimiva logistiikka- ja terminaaliverkosto onkin avainasemassa metsäenergian toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamisessa. Tarvitsemme useita asianmukaisia terminaaleja lisää, sanoo kehittämisasiantuntija Juha Niskanen Metsäkeskuksesta.

Laanian Siuntioon rakentama, perjantaina 11.11.2022 avattava 40 000 m2 puuterminaali vahvistaa energiapuun varmuusvarastointiverkostoa Länsi-Uusimaan alueella. Terminaalillaan Laania vastaa pääkaupunkiseudun isojen lämpölaitosten kasvaneeseen metsähakkeen kysyntään.

 

Metsän hoitoharvennukset turvaavat energiapuun saatavuutta

Metsäkeskus on käynnistänyt Energiaa metsästä -kampanjan aktivoimaan myös hoitoharvennusten tarpeessa olevien metsien omistajia.

- Metsäenergian saatavuus riippuu siitä, paljonko metsänomistajat teettävät hoitoharvennuksia, joista pienpuuta saa kerättyä. Kun omistaja hoitaa metsää ja turvaa sillä metsänsä kasvua ja hyvinvointia, hän voikin samalla turvata myös kotimaisen energiansaannin huoltovarmuutta, Niskanen muistuttaa.

 

Lisätiedot

Metsäjohtaja Pekka Hyvösaho, Laania Oy
0400 224 352
pekka.hyvosaho@laania.fi

Elinkeinopäällikkö Mika Salmi, Metsäkeskus
mika.salmi@metsakeskus.fi
www.metsakeskus.fi/fi/energiaa-metsasta

 

Laania

Laania on metsänhoidon ja puukaupan asiantuntijayritys, joka palvelee metsänomistajia lähes koko Suomessa.

Lue myös