Skip to content

Hyvin hoidetun perintömetsän arvo kasvaa silmissä

Suurin osa Suomen metsistä vaihtaa omistajaa perimyksen kautta. Jos uusi omistaja on riitaisa perikunta tai ensimmäistä kertaa metsäasioissa mukana, arvokas omaisuus saattaa jäädä hoitamatta.

Ei tarvitse mennä kovinkaan montaa vuosikymmentä taaksepäin, kun suvun metsät periytyivät lähes poikkeuksetta isältä pojalle. Tulevaa perijää valmisteltiin omaisuuden hoitoon hyvissä ajoin, jotta väistämätön siirtymä olisi mahdollisimman sujuva.

Nykyään asiat eivät suju yhtä yksioikoisesti. Perheen lapset eivät välttämättä ole kiinnostuneita sukutilan jatkamisesta, tai lapsia ei ole. Perintömetsä saattaakin päätyä puolisolle tai perikunnalle, jolla ei ole aiempaa kokemusta metsän hoitamisesta.

Hyvin hoidettuna metsä kasvaa kuin porkkanamaa

Silloin kun metsänhoito ei ole perinnön saajalle ennestään tuttua, voi olla vaikea hahmottaa, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Asiaan perehtymistä ei kuitenkaan kannata lykätä loputtomiin. Metsä menettää nopeasti arvoaan, jos harvennuksia ei hoideta ajallaan.

Harvennetussa metsässä puun paksuuskasvu lisääntyy, jolloin sen arvo nousee. Koska tukkipuu on 3-4 kertaa arvokkaampaa kuin kuitupuu, kyse ei ole pienistä summista.

Harvennusta voidaankin hyvin verrata porkkanamaan hoitoon: jos tavoitteena on saada suuria ja hyvälaatuisia porkkanoita, penkkiä pitää harventaa ensimmäisen kerran heti itämisen jälkeen. Sama toistetaan pariin otteeseen kasvukauden aikana, jolloin syksyllä saadaan isoja ja hyviä porkkanoita. Jos näin ei toimita, porkkanasato jää pieneksi ja kitukasvuiseksi. Sama logiikka toimii tukkipuiden kasvattamisessa.

Koulutus tarjoaa räätälöityjä neuvoja

Valitettavan usein hoitamattoman metsän taustalla on riitaisa perikunta. Tällä hetkellä mikään laki ei velvoita purkamaan perikuntia tietyn ajan kuluessa, joten riitatilanteissa arvokkaat metsät saattavat jäädä pitkäksikin aikaa hoitamatta. Olisikin hyvä, jos perikunnat voitaisiin viipymättä jakaa tai muuttaa yhtymiksi.

Silloin kun kyseessä ei ole riita vaan tiedon puute, apu löytyy metsänhoidon koulutuksista. Niissä metsänhoidon asiantuntija ja metsänomistaja(t) lähtevät yhdessä metsään katsomaan, mitä sille voisi käytännössä tehdä. Kierroksen aikana metsänomistaja voi rauhassa kysellä tarkentavia kysymyksiä – ja saada juuri hänen tilanteeseensa räätälöityjä neuvoja.

Mitä aiemmin tartut toimeen, sitä suuremman hyödyn omaisuudestasi saat.