Skip to content

Riista viihtyy talousmetsässä – kun hakkuut suunnitellaan hyvin

Metsää voidaan hoitaa monella eri tapaa ilman, että siitä saatavat tuotot kärsivät. Yksi tavoista on riistapainotteinen metsänhoito, jossa hakkuut toteutetaan riistaeläinten tarpeet huomioiden ilman taloudellisia menetyksiä.

Metsän monimuotoisuus on rikkaus – ei lovi kukkarossa

Riistapainotteisen metsänhoidon pääasiallisena tavoitteena on, että talousmetsään jää hoitotoimenpiteiden ja hakkuiden jälkeen terve, hyvälaatuinen kasvatusmetsä, josta löytyy monimuotoisuutta ja tiheikköjä, joista eläimet saavat suojaa.

Koska lähtökohdat ovat kaikissa kohteissa erilaiset – on karumpaa ja rehevämpää ympäristöä, kosteaa ja kuivaa – metsänhoidon suunnitelma räätälöidään aina kohteen mukaan. Tärkeintä kuitenkin on:

  • säästää tiheikköjä
  • vaalia monia puulajeja
  • jättää kankaan ja suon tai vesistön rajapintaan koskematon 10-15 metrin kaistale, eli vaihettumisvyöhyke
  • pitää huolta siitä, että alueesta ei tule liian ”steriiliä”
  • keskustella asiasta hyvissä ajoin ennen toteutusta, jotta toteutus onnistuisi
Maanomistajalle riistapainotteinen metsänhoito ei aiheuta lovea kukkaroon, koska säästettävät tiheiköt ja poistettavat puulajit eivät kohdistu tuottoa tuoviin puihin. Toki tämä edellyttää, että leimikon tekijä ja hakkuukoneen kuljettaja tietävät, mitä tekevät.

Riistapainotteinen metsänhoito tuo suojaa eläimille

Tiheikköjen säilyttämisen lisäksi metsänhoidossa on pidettävä huolta siitä, että alue säilyy mahdollisimman monimuotoisena. Tämä tarkoittaa sitä, että lahopuut jätetään hakkuissa koskematta maastoon (mihin ohjataan myös laissa metsätuhojen torjunnasta) ja sekametsä säilytetään harvennusten yhteydessä.

Sorkkaeläimille olisi myös hyvä jättää koko hoitoalueen läpi kulkeva katkeamaton ekologinen käytävä, jotta ne pääsevät rauhassa kulkemaan hakkuiden läpi.

Jos taas harvennuksen yhteydessä avataan pitkiä suoria kunnostusojalinjoja, niihin kannattaa tehdä pienimuotoisia hakkuukatkoja. Pitkät avoimet suorat ovat liian hyviä kiitoratoja haukkojen hyökkäyksille, jolloin linjoja ylittävä pienriista on jatkuvassa vaarassa päätyä petolintujen kynsiin. Hakkuukatkot antavat pienriistalle näkösuojaa ja katkaisevat kiitoradan sopivasta kohtaa.

Hyvä riistametsä pysyy ja voi hyvin, eikä vaadi maanomistajalta ylimääräisiä ylläpitotoimenpiteitä. Kannattaakin ottaa asia puheeksi, kun seuraavan kerran ostat metsänhoitopalveluita.

Lue lisää riistapainotteisesta metsänhoidosta

Riistapainotteiseen metsänhoitoon voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä:

Lisää vinkkejä ja neuvoja riistametsän toteuttamiseen saat myös Laanian asiantuntijoilta. 

Tekstiä varten haastateltiin Laanian metsäpalveluasiantuntija Jarkko Hokkasta, jolle luonto, metsästys ja kalastus ovat sydäntä lähellä.